Спортно ушу

Спортното ушу е много красив и атрактивен спорт, придобиващ все по-голяма популярност и в България. Подходящ е както за момичета така и за момчета.

Обучението в спортното ушу може да започне по всяко време, като всеки може да намери своя стил.

При най-малките обучението е под формата на игра и е  подходящо за деца над 4-5 годишна възраст. При по-големите началната фаза е свързана с общоподготвителни упражнения и развиването на гъвкавост.
Усвояването на всеки стил започва с  Цзи Бен Гун – характерен комплекс от упражнения, който развива специфична комбинация от сила и гъвкавост.

zibengun
” Цзи Бен” – база, фундамент, основа,
и “Гун” – работа, наработване.

Това са различни общофизически упражнения, които развиват определен вид подвижност в ставите  и мускулите, която дава характерния китайски рисунък на движенията.  За да се постигне това е важно как са разположени ставите една спрямо друга, каква сила е заложена в мускулите. Това е свързано с основния принцип на движението в У ШУ – камшичност, винт, спирала, еластичност.
Когато тялото и ума овладеят основните принципи на движение, се преминава към изучаването на базовите форми или таолу.

Българската федерация по ушу е определила следните възрастови категории, като всяка категория изпълнява съответната стандартна форма:
1.    Дзухъ  или деца младша възраст – 6-8год.
2.    Чудзи или деца старша възраст – 9-12год.
3.    Джудзи или юноши и девойки младша възраст – 13-15год.
4.    Гуидин или  младежи и девойки старша възраст (кадети )- 16-18год.
5.    Гуидин или мъже и жени – 19-35 год.
След усвояването на базовите форми се преминава и към форми с оръжие. С цел да се осигури необходимата безопасност и по-лесното усвояване на техниките отначало се борави с оръжия от дървесина.

Състезателните стилове  се разделят условно на вътрешни и външни, северни и южни, а състезанията се провеждат в следните десет дисциплини:
Чан цюан / дълъг юмрук / – северен външен стил;
Дао шу / сабя / – северен външен стил;
Гун шу /тояга / – северен външен стил;
Дзян шу / меч / – северен външен стил;
Цян шу /копие / – северен външен стил;
Нан цюан / южен юмрук / – южен външен стил;
Нан дао / южна сабя / – южен външен стил;
Нан гун / южна тояга / – южен външен стил;
Тайдзи цюан – вътрешен стил;
Тайдзи дзен / тайдзи меч / – вътрешен стил.

Разгледайте тук форма с тояга

Разгледайте тук форма със сабя

Назад

Like us !!!